Политика за поверителност

Уебсайтът CarExpertBG е собственост на CarExpertBG.eu, администратор на Вашите лични данни.

Приехме тази Политика за поверителност, която определя как обработваме информацията, събрана от CarExpertBG, която също така посочва причините, поради които трябва да събираме определени лични данни за вас. Ето защо трябва да прочетете тази Политика за поверителност, преди да използвате уебсайта на CarExpertBG.

Ние се грижим за вашите лични данни и се задължаваме да гарантираме тяхната поверителност и сигурност.

Лична информация, която събираме:

Когато посещавате CarExpertBG, ние автоматично събираме определена информация за вашето устройство, включително вашия уеб браузър, IP адрес, часова зона и някои от инсталираните бисквитки на вашето устройство. Освен това, докато сърфирате в сайта, ние събираме информация за отделните уеб страници или продукти, които разглеждате, кои уебсайтове или думи за търсене са ви насочили към сайта и как взаимодействате със сайта. Ние наричаме тази автоматично събрана информация „Информация за устройството“.

Защо обработваме вашите данни?

Нашият основен приоритет е сигурността на клиентските данни и като такъв можем да обработваме само минимални потребителски данни, само толкова, колкото е абсолютно необходимо за поддържане на уебсайта. Събраната автоматично информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването на уебсайта. Тази статистическа информация не е обобщена по друг начин, така че да идентифицира конкретен потребител на системата.

Можете да посетите уебсайта, без да ни казвате кои сте или да разкривате каквато и да е информация, чрез която някой би могъл да ви идентифицира като конкретно, разпознаваемо лице.

Вашите права:

Ако сте жител на Европа, имате следните права, свързани с вашите лични данни:

  • Правото да бъдеш информиран.

  • Право на достъп.

  • Право на поправка.

  • Право на изтриване.

  • Право на ограничаване на обработката.

  • Право на преносимост на данните.

  • Право на възражение.

  • Права за автоматизирано вземане на решения и профилиране. Ако искате да упражните това право, моля свържете се с нас чрез информацията за контакт по-долу.

Освен това, ако сте жител на Европа, ние обработваме вашата информация, за да изпълним договори, които може да имаме с вас (например, ако направите поръчка през сайта) или по друг начин, за да преследваме нашите законни бизнес интереси, изброени по-горе. Също така, имайте предвид, че вашата информация може да бъде прехвърлена извън Европа, включително Канада и Съединените щати.

Връзки към други уебсайтове:

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са собственост или не се контролират от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за други уебсайтове или практики за поверителност на трети страни. Препоръчваме ви да внимавате, когато напускате нашия уебсайт и да прочетете декларациите за поверителност на всеки уебсайт, който може да събира лична информация.

Информационна сигурност:

Ние защитаваме предоставената от вас информация на компютърни сървъри в контролирана, защитена среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки под наш контрол и пазене, за да се предпазим от неоторизиран достъп, използване, модификация и разкриване на лични данни. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни по интернет или безжична мрежа.

Правно разкриване:

Ние ще разкрием всяка информация, която събираме, използваме или получаваме, ако се изисква или е разрешено от закона, като например за изпълнение на призовка или подобен правен процес, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защитаваме вашата безопасност или безопасността на другите, разследване на измами или отговор на правителствено искане.

Информация за връзка:

Ако искате да се свържете с нас, за да разберете тази Политика или желаете да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с личните права и Вашата лична информация, можете да изпратите имейл на admin@carexpertbg.eu.